+90 545 283 2019    E-Posta: info@tuyisen.org

Üye Kayıt Formu

  Üye Kayıt Formu İçin Tıklayınız...      Üye Kayıt Form Örneği İçin Tıklayınız...

 

Üyelik için gerekli belgeler

Şahıs firmaları

1-Yurt sahibinin doldurup imzaladığı üye kayıt formu 

2-Yurdun ruhsatı

Tüzel kişilik 

1-Üye kayıt formu:

İşyeri Ünvanı = Yurdun Adı

İşveren Adı = Şirket Adı

İşveren veya Vekili = (Şirket Yetkilisi) Adı Soyadı, Tarih, İmza

2-İmza sirküleri (Şirket Yetkilisi)

3-Yurdun ruhsatı


Üye Kayıt Formunu doldurup ıslak imzalı olarak, ekte istenilen belgelerle birlikte TÜYİSEN Sendika Genel Merkezine Kargo ile gönderiniz.