Tüyisen Yönetim Kurulu tüm olumlu yaklaşımlara rağmen Yeni yönetmelikte sektörümüzün devamlılığını engelleyici maddelerin olmasından duyulan rahatsızlığımızı KYK Yurtlar Şube Md.Sn.Uğur Zafer Kuş'a bildirdi.