Türkiye’nin dört bir yanından gelen yüzlerce özel yurt işletmecisinin katılımıyla ‘Özel Yurtlar Kredi Yurtlar Kurumu’nun Çözüm Ortağıdır’ isimli çalıştay gerçekleştirildi.

 

Düzenlenen toplantıda yükseköğretim öğrencilerine  barınma hizmeti veren özel öğrenci yurtlarının Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinden alınarak Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlanması çalışmalarının son aşamaya gelmesi nedeniyle ortaya çıkacak yeni durumla ilgili genel değerlendirmeler yapıldı. Toplantıda ayrıca yaşanacak uyum sürecinde  karşılaşılabilecek olası sorunların neler olabileceği ve özel öğrenci yurtlarının öteden beri devam eden genel sorunlarının çözüm yolları üzerinde duruldu.  Yılların deneyim ve birikimine sahip, özel öğrenci yurdu işletmecilerinin bir araya geldiği ihtisas komisyonlarında, görüşülecek çözüm önerilerinden sonra, oluşturulan bir üst komisyonda, bu önerilere son şekli verilerek, yetkililere ve kamuoyuna sunulmak üzere çalıştay raporu haline getirildi. “Özel Yurtlar Kredi Yurtlar Kurumu’nun Çözüm Ortağıdır” İsimli Çalıştay Raporunda yer alan ana konular şunlardır:

1-KYK’ya entegrasyonla ilgili hazırlanacak yeni mevzuatla ilgili öneriler,

2- Haksız rekabete neden olan dernek ve vakıf yurtlarında kalan öğrencilere yapılan beslenme ve barınma yardımından Özel öğrenci yurtlarında kalan yükseköğretim öğrencilerinin yararlandırılması,

3- Ekonomik ve Kolay bir çözüm önerisi olarak; Kredi Yurtlar Kurumunun Özel Öğrenci Yurtlarından, hizmet satın alma yolunun açılması, böylece Kredi Yurtlar Kurumunun ulaşmayı hedeflediği yatak kapasitesine kısa zamanda ulaşılabileceği, bu yöntemle kurumun öğrenci maliyetlerini önemli ölçüde aşağıya çekebileceği,

4- Öğrencilere yönelik olarak devletin denetimi ve gözetimi olmadan Yurt, Apart, Pansiyon vb. adlarla kaçak olarak barınma hizmeti veren, gençlerimizin her türlü maddi ve manevi hatta hayati tehlikelerle karşı karşıya kalabileceği  bu gibi yerlerle mücadeleye önem ve öncelik verilmesi,

5 - Özel öğrenci yurtlarının içinde bulunduğu genel durum göz önünde bulundurularak zaman kaybına mahal verilmeyecek şekilde hızlı, etkin ve sonuç odaklı çalışabilecek,  sektörümüzün sorunlarını iyi bilen, deneyimli bir yönetim kurulu ile TÜYİSEN  (Tüm Yurt İşverenleri Sendikası) çatısı altında çalışmaların devam ettirilmesi kararlaştırılmıştır.”